Dobrý odstín spojuje

Od 1 Července 2005 patří firmy Tonwerke Jacobi GmbH a Walther Dachziegel GmbH do skupiny Jacobi pod vedením bratrů Helmuta a Klause Jacobiho.

Dvě moderní výrobci střešních tašek se tak spojili v jednoho výrobce střešních tašek, který působí na celém území Německa.

S přibližně 480 zaměstnanci, třemi výrobními zařízeními a 10% tržním podílem je německá skupina jednou z předních středně velkých firem v oboru.

Kronika cihelny Jacobi1860

Josef Jacobi zdědil bývalou městskou cihelnou v Duderstadtu.

1892

August Jacobi převezme obchody svého otce.

1906

Nové procesy sušení činí výrobu cihel nezávislou na momentálním počasí.

1919

Cihelna v Bilshausen definitivně přechází do rukou rodu Jacobi. Josef Jacobi přebírá vedení firmy.

1934

Závod III v Bilshausenu shoří do základů. Během několika měsíců vybudoval a Josef Jacobi a jeho syn, Herbert Jacobi tuto továrnu větší a modernější.

1946

Herbert Jacobi přebírá řízení Jacobi Tonwerke. Ústředí se stěhuje do Jacobi Tonwerke Bilshausen.

1959

Nová cihelna v Duderstadt je považována odborníky za nejmodernější cihelnu v Evropě.

1965

Jílové jámy jsou úplně vytěženy. Herbert Jacobi hledá alternativu a našel řešení ve směsi různých druhů jílu v této oblasti.

1988

Herbert Jacobi přenechává vedení podniku svým dvěma synům, Helmutovi (*1950) a Klausovi (*1951) Jacobimu.

1991

Je uveden do provozu nový závod v Duderstadtu. Díky počítačem kontrolovaným tunelovým pecím a tzv. H-kazetám technologie disponuje nejmodernějšími výrobními normami.

1992

V Bilshausenu je uveden do provozu závod IV (investice: 48 milionů marek).

1995

V Bilshausenu je uveden do provozu závod V na výrobu velkoformátových pálených tašek.

1998

Moderní továrna na glazurované tašky (20 milionů marek) v Bilshausenu nahrazuje bývalou starou továrnu.

2000

Za 15 milionů marek je v Bilshausenu V postavena druhá pec. Tím je zvýšena roční kapacita o 10 mil. na celkových 70 mil. falcovaných tašek ročně.

2005

Dokončení třídičky a balírny v hodnotě 1,8 milionu Euro.

2005

100% převzetí společnosti Walther Dachziegel GmbH, což činí ze skupiny jednu z předních středně velkých firem v německém průmyslu na výrobu střešních tašek.

2010

Max Jacobi, syn Klaus Jacobi, přichází do firmy, a tím zabezpečuje 6. Tvorba skupiny Jacobi.

Kronika Walther Dachziegel GmbH1878

Christoph Walther založil malý výrobní závod na výrobu cihel v Langenzennu.

1925

S Johannem a Georgem Waltherem nastupuje druhá generace závodních manažerů. Investují do nových pecí a parního stroje na výrobu vlastní elektřiny.

1950

Společnost vedou Hermann Walther a Ernst-Hermann Walther-Gebhardt. Startuje výroba bobrovky a díky vysoké úrovni investic jsou podniknuty důležité kroky směrem k mechanizaci, automatizaci a racionalizaci výroby. Končí se s výrobou cihel.

1992

Je postavena nová výrobna na bobrovky a lisované střešní tašky.

1994

Horst G. Walther, pravnuk zakladatele přebírá jako řídící partner vedení společnosti.

1995

za téměř 2 miliony marek je instalován odlučovač zplodin a lis doplňků.

1996

Miriam Walther-Brentrup na sebe bere ve funkci vedoucího partnera podnikatelskou odpovědnost. Walther Hermann a Ernst-Hermann Walther-Gebhardt se z vedení společnosti stahují.

1997

Je postavena nová, ekologicky šetrná čistička odpadních vod v hodnotě 1,5 mil. marek.

1998

Walther je certifikován jako první podnik se střešními taškami v severním Bavorsku podle DIN EN ISO 9001.

1998

Nahlášení patentu pro porézní glazury Brillanz (patent č. 198 45 238).

1999

Certifikace podle kritérií eko-auditu.

2000

Díky investici cca. 20 milionů marek je postavena nejmodernější výrobna vybavení a velkoformátových tašek v Evropě s plochou pálící technikou.

2001

Walther Dachziegel zvyšuje záruku podle DIN EN na dobu 20 let.

2003

125. výročí neporušené rodinné tradice a čtvrté generace rodiny Walther.